Гранти

‣ Сигнальна функція b-катеніну та α-E-катеніну у регуляції метаболізму серця та патогенезі гіпертрофії лівого шлуночка в рамках спільного україно-польського конкурсу на 2018 – 2020 рр на підставі угоди укладеної між Національною академією наук України та Польською академією наук.

 

‣ Перепрограмування фібробластів у функціональні кардіоміоцити як потенційний інноваційний підхід до терапії ушкоджень міокарду 2017 – 2019 УНТЦ

 

‣  “Регуляторна функція β- та α-катеніну у вікових та патологічних перебудовах дорослого міокарду” цільова комплексна міждисциплінарна програма наукових досліджень НАН України «Молекулярні та клітинні біотехнології для потреб медицини, промисловості та сільського господарства” на 2015-2019 рр.

 

‣  “Значення β-катенінового сигналінгу у метаболізмі серця та патологічної гіпертрофії лівого шлуночку” в рамках спільного україно-польського конкурсу на 2015 – 2017 рр на підставі угоди укладеної між Національною академією наук України та Польською академією наук.

 

‣  “Сигнальна та структурна функція β-катеніну при розвитку фізіологічних та вікових перебудов міокарда» грант Президента для обдарованої молоді (договір № 50/4.3 від 01.08.2014) Оксана Пальчевська

 

‣  EMBO короткострокові стипендії (2016, 2014, 2012)

 

‣  Стипендія фонду Бьорінгера (2015)